Hallo?

23 02 2016

12.mars 2016 åpner jeg separatutstilling på Østfold kunstsenter i Fredrikstad.

 

Våren 2014 får jeg vite at jeg har fått utstillingsplass på Østfold kunstsenter i 2016. Prosjektet jeg jobbet med hadde tittel «Hallo?». Jeg ville lage en utstilling om smykker og kommunikasjon. Hvilke signaler sender vi med smykkene vi velger å ta på oss – hvilke signaler oppfatter vi fra de smykkene kvinnene rundt oss bærer? Jeg ville lage store smykker inspirert av varder, mobilmaster, sendere, mottakere, reflekser, kornsirkler og andre ting vi omgir oss med som handler om måter å kommunisere på.

Høsten 2015 flykter tusenvis av mennesker fra krig i Syria til Europa. Jeg er midt oppe i arbeidet med utstillingen, men flyktningekrisen overskygger det meste.  Meningsutvekslingene på internett florerer – mange mener mye denne høsten. Det virker med ett så unyttig å skulle lage smykker, jeg klarer ikke å være upåvirket av det som skjer. Hva kommuniserer vi til de som streber seg i land i Hellas? Hvilke signaler sender vi til dem med våre meldinger på nettet? Flyktningene har kun med seg sin historie og sine drømmer – hvordan skal de klare å formidle det til oss, på et språk vi ikke forstår? Hvordan kan vi i vår rikdom vise vei for de som har mistet alt?

Jeg forstår at min utstilling må handle om våre møter med disse menneskene, om å lytte og ta i mot historiene, om å sende ut signaler om håp og om å vise vei.

«Kom med det du kan bidra med, selv om du vet det ikke er nok» (Kim Gerdts, frivillig hjelpearbeider). Invitasjon på Facebook

IMG_0675

 

Reklamer